Trpezlivosť je vnútorná sila

Všetci vedia, čo je to trpezlivosť. Čo to znamená v praxi, to vie už menej ľudí a naozaj trpezlivých, je ešte menej. Všetky naše vedomosti o trpezlivosti a skúsenosti s ňou, však neznamenajú nič od momentu, keď človeku oznámia, že má rakovinu.

"Viem prečo mám túto svoju chorobu. Je to určite karma kvôli tomu, že...."

"Viem prečo mám túto svoju chorobu. Je to určite karma kvôli tomu, že...." 
Aj toto je presvedčenie, s ktorým sa v terapii stretávame a ktoré môže byť v mnohom určujúce. 
Jarkovsky Design | Jarkovsky.sk