Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, email, telefón, bydlisko a dátum narodenia, výlučne za účelom spätného kontaktovania na základe vyplnenia tohto formulára o záujme o konzultáciu, ako aj dohodnutie si detailov prípadnej terapie a s tým súvisiacej komunikácie. Žiadne z týchto údajov nebudú poskytované tretím stranám a sú v evidencii BIPP až do odvolania.

 
Jarkovsky Design | Jarkovsky.sk