Image
ĎAKUJEME za Váš dobrovoľný príspevok. Vďaka Vašej pomoci môžeme napĺňať ciele inštitútu predovšetkým v podobe psychologickej podpory pri zvládaní ťažkých chvíľ pacientov s rakovinou, ako aj ich blízkych.

Pri minimálnej čiastke vo výške 12 €, Vám zašleme poštou ako prejav vďaky „šilt s protipotivou páskou a nastavovacou sponou" s logom inštitútu
, rovnako ako aj za každých ďalších 10 € navyše. Veríme, že Vás poteší v týchto horúcich letných dňoch. (SLSP číslo účtu IBAN: SK97 0900 0000 0051 9446 3881. Platbu je možné previesť aj prostredníctvom "PAY by square")

Prostredníctvom tohto krátkeho registračného formulára nám prosím zanechajte Vaše údaje k jeho odoslaniu. Ďakujeme za Vašu podporu!

Peter Bielik

Objednávka

V zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov týmto dávam svoj súhlas občianskemu združeniu BIELIKOV INŠTITÚT psychologickej pomoci, IČO: 54677386, na zber mojich osobných údajov výlučne na vybavenie požiadavky na zaslanie šiltu / šiltov poštou, vrátane neskoršej komunikácie.


Ďakujeme, že ste dobrovoľne prispeli minimálnou čiastkou 25 € na IBAN účet inštitútu: SK97 0900 0000 0051 9446 3881. Na základe Vašich údajov vo formulári Vám do 5 pracovných dní knihu zašleme poštou ako prejav vďaky. Bielikov inštitút.

 
Jarkovsky Design | Jarkovsky.sk